Kąpielisko

Kąpielisko „Na Fali” jest czynne od 23 czerwca do 26 sierpnia 2018r. w godz. 10.00 – 18.00.  Zlokalizowane jest na Zbiorniku Małej Retencji w Michałowie. Zbiornik wybudowano w 2008 roku na 94-235 km rzeki Supraśl, która jest prawobrzeżnym dopływem Narwi. Rzeka Supraśl stanowi jedno ze źródeł zaopatrzenia w wodę pitną aglomeracji białostockiej, a więc jej zlewnia objęta jest pośrednią strefa ochronną. W zlewni rzeki Supraśl znajduje się znajduje się Zespół Parków Krajobrazowych Puszczy Knyszyńskiej. Zbiornik ma długość około 340 m i szerokość lustra wody od 30 do 110 m. Średnia głębokość wody w zbiorniku przy NPP wynosi 1,88 m. Powierzchnia zwierciadła wody przy NPP wynosi 2,19 ha, a pojemność 41 tys.m3. Czasza zbiornika otoczona jest groblą o długości 825 m.

Wyniki badań laboratoryjnych wody powierzchniowej kąpieliska: KLIKNIJ

KLIKNIJ KLIKNIJ  KLIKNIJ

Organizatorem kąpieliska jest:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie

Tel: 85 7189424

Nad jakością wody w kąpielisku czuwa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, która w dniu 22.06.2018r. wydała decyzję o przydatności wody do kąpieli. Kolejne badanie wody odbędzie się 10.07.2018r.

Aktualne informacje dotyczące infrastruktury kąpieliska i jakości wody można znaleźć na stronie internetowej: www.sk.gis.gov.pl

Profil wody kąpieliska pdf