Obowiązek informacyjny

  • Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michalowie z siedzibą przy  ul. Sienkiewicza 21A, 16-050 Michałowo. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem telefonu  85 717 91 53
  • W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez MOSiR danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych – Paweł Niesterowicz za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod mosir michalowo@podlaskie.pl
  • Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez MOSiR Michałowo.
  • W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie( w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/ Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości tych zadań.
  • W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.
  • Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności  na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
  • Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych.
  • Ma Pan/ Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pani/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.
  • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.