Kąpielisko

Kąpielisko „Na Fali” jest czynne od 20 czerwca do 20 sierpnia 2020r. w godz. 10.00 – 18.00.  Zlokalizowane jest na Zbiorniku Małej Retencji w Michałowie. Zbiornik wybudowano w 2008 roku na 94-235 km rzeki Supraśl, która jest prawobrzeżnym dopływem Narwi. Rzeka Supraśl stanowi jedno ze źródeł zaopatrzenia w wodę pitną aglomeracji białostockiej, a więc jej zlewnia objęta jest pośrednią strefa ochronną. W zlewni rzeki Supraśl znajduje się znajduje się Zespół Parków Krajobrazowych Puszczy Knyszyńskiej. Zbiornik ma długość około 340 m i szerokość lustra wody od 30 do 110 m. Średnia głębokość wody w zbiorniku przy NPP wynosi 1,88 m. Powierzchnia zwierciadła wody przy NPP wynosi 2,19 ha, a pojemność 41 tys.m3. Czasza zbiornika otoczona jest groblą o długości 825 m.

Wyniki badań laboratoryjnych wody powierzchniowej kąpieliska:

Organizatorem kąpieliska jest:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie

Tel: 85 7189424

Nad jakością wody w kąpielisku czuwa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku.

Aktualne informacje dotyczące infrastruktury kąpieliska i jakości wody można znaleźć na stronie internetowej: SERWIS KĄPIELISKOWY

Wyniki badania wody w kąpielisku pdf

Profil wody kąpieliska pdf

BADANIA WODY

Zalecenia dla osób korzystających z kąpieliska „Na Fali” w Michałowie

  • Nie należy korzystać z kąpieliska w przypadku przebywania na kwarantannie oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie, a także w przypadku kontaktu z osoba podejrzaną o zakażenie.
  • Nie należy korzystać z kąpieliska w przypadku złego samopoczucia, podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  • Należy zachowywać dystans społeczny i minimalna odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze kąpieliska, także podczas kąpieli w wodzie ( z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących ).
  •  Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
  •  Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa ( z użyciem chusteczki ) podczas kaszlu i kichania.
  • Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych ( koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki i ułatwiania pływania, sprzęt ochronny ).
  • Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycie rąk wodą z mydłem, oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
  • Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wrzucać odpady do właściwych pojemników.