Ogłoszenia i przetargi

 

 

Ogłoszenie nr 342055 – 2016 z dnia14-11-2016 r. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie.

http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/MOSIR/mosir_przetargi/Aktualne/

powiadomienie-o-wyniku-postepowania

D