Instrukcja korzystania z sauny

ZABRANIA SIĘ POLEWANIA PIECA WODĄ

 1. Umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i wytrzeć się do sucha.
 2. Kąpiel w saunie polega na naprzemiennym przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała. Można to robić w 2 lub 3 następujących po sobie cyklach.
 3. W saunie przebywa się w pozycji leżącej lub siedzącej z kolanami przy klatce piersiowej.
 4. Jeden cykl trwa max. do 25 min tzn. 8-12 min pobyt w gorącym pomieszczeniu sauny, a następnie 8-12 min. ochładzanie ciała.
 5. Ochładzanie ustroju pod prysznicem zaczynamy od polewania zimną wodą całego ciała od stóp w kierunku serca, następnie ochładzamy kark oraz głowę.
 6. Po schłodzeniu ciała należy wytrzeć się do sucha i poleżeć kilka minut.
 7. Pobyt w saunie kończy się chłodną kąpielą bez stosowania mydła.
 8. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia trzeba bezwzględnie przerwać zabieg.

 

UWAGA !!!
Z sauny nie wolno korzystać osobom:

 • z nadciśnieniem tętniczym,
 • z chorobami serca,
 • z chorobą wieńcową,
 • oraz osobom z wyraźnymi przeciwwskazaniami lekarskimi.
 • osoby poniżej 16 roku życia powinny korzystać z sauny pod opieką pełnoletnich opiekunów.