Instrukcja korzystania ze zjeżdżalni

 

W celu bezpiecznego wykonania ślizgu należy:

  1. Zjeżdżać kolejno, oczekując aż poprzednik znajdzie się w basenie lądującym (lub co 15 sekund).
  2. Po wykonaniu ślizgu do basenu niezwłocznie zrobić miejsce następnemu użytkownikowi zjeżdżalni.
  3. Stosować się bezwzględnie do poleceń ratownika.

 

Zabrania się:

  1. Wykonywania ślizgów przez osoby będące w stanie po spożyciu alkoholu.
  2. Zjeżdżania w pozycji „głową w dół”.
  3. Biegania po stopniach zjeżdżalni.
  4. Wchodzenia po rynnach zjeżdżalni „pod prąd” i zatrzymywania się w trakcie wykonywania ślizgu.
  5. Pozostawiania bez opieki dzieci do lat 7.
  6. Wnoszenia na zjeżdżalnię jakichkolwiek przedmiotów.
  7. Dewastowania urządzeń.