Cennik

Cennik MOSiR

Cennik biletów

DNI POWSZEDNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

Godziny

Bilet normalny

zł/60min

Bilet ulgowy

zł/60min

Bilet „Rodzinny”

zł/120min

(max 5 osób - 2 bilety normalne + 3 ulgowe )

Bilet „Zgrana paczka”

zł/120min

max 5 osób

 

Bilet „Senior”

zł/90min

Bilet całodzienny

normalny

Bilet całodzienny

ulgowy

Bilet Instruktorski

 

10 - 15

12 zł

w tym 8% VAT

10 zł

w tym 8% VAT

70 zł

w tym 8% VAT

80 zł

w tym 8% VAT

12 zł

w tym 8% VAT

 

35 zł

w tym 8% VAT

 

30 zł

w tym 8% VAT

 

20 zł

w tym 23% VAT

15 - 20

14 zł

w tym 8% VAT

12 zł

w tym 8% VAT

80 zł

w tym 8% VAT

90 zł

w tym 8% VAT

14 zł

w tym 8% VAT

 

SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA i od 01.07. do 31.08.

Godziny

Bilet normalny

zł/60mi

Bilet ulgowy

zł/60min

Bilet „Rodzinny”

zł/120min

(max 5 osób- 2 bilety normalne + 3 ulgowe )

Bilet „Zgrana paczka”

zł/120min

max 5 osób

 

Bilet „Senior”

zł/90min

Bilet całodzien

ny

normalny

Bilet całodzien

ny

ulgowy

Bilet Instruktorski

 

12 - 20

16 zł

w tym 8% VAT

14 zł

w tym 8% VAT

90 zł

w tym 8% VAT

100 zł

w tym 8% VAT

16 zł

w tym 8% VAT

40 zł

w tym 8% VAT

 

35 zł

w tym 8% VAT

20 zł

w tym 23% VAT

Informacje dodatkowe

- opłata za pobyt na pływalni pobierana jest z góry za pełną godzinę, po tym czasie doliczana jest dopłata za każdą rozpoczętą minutę w wysokości 1/60 ceny biletu

- bilety ulgowe przysługują: dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży i studentom do ukończenia 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej, osobom niepełnosprawnym za okazaniem stosownego orzeczenia.

- wejścia bez opłat przysługują: dzieciom do lat 3 ( obowiązkowo powinny być w pieluchomajtkach ), opiekunom grup zorganizowanych, instruktorom prowadzącym zajęcia organizowane przez MOSiR, opiekunom osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki po okazaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 - Bilet „Senior” przysługuje -  osobom, które ukończyły 60 rok życia lub z mocy przepisów o emeryturach i rentach przyznano prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego lub renty

- Bilet instruktorski – upoważnia do prowadzenia zajęć rekreacji ruchowej, nauki i  doskonalenia pływania, w ramach prywatnej działalności gospodarczej, pod warunkiem uzyskania zgody lub podpisania umowy z MOSiR. Klient opłaca swój pobyt zgodnie z cennikiem i rozlicza koszt zajęć z instruktorem.

- dzieci do lat 7 wstęp wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej

- Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny przysługuje 10 % bonifikata przy zakupie biletów indywidualnych oraz biletu Rodzinnego

- korzystanie ze zjeżdżalni i wanny z hydromasażem w cenie biletu 

- korzystanie z sauny w cenie biletu: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 21.00 oraz soboty, niedziele i święta w godz. 12.00 – 21.00

- ostatnie wejście na pływalnię do godz. 20.00

Wejścia grupowe (w tym 8% VAT)

-  7 zł / 60 minut / osoba

- 10 zł / 90 minut / osoba

- 12 zł / 120 minut / osoba

-  3 zł/60 minut / - dotyczy przedszkola i szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina  Michałowo oraz członków  sekcji sportowych działających na terenie Gminy Michałowo w ramach zorganizowanych zajęć szkoleniowych i treningów.

- grupa liczy min. 10 osób ( niepełnosprawni 5 osób )

- opiekun grupy ( 1 na 15 osób ) – wstęp bezpłatny

Korzystanie z siłowni (w tym 8% VAT)

- Bilet jednorazowy indywidualny – 120 minut – 10zł

CENNIK KARNETÓW (w tym 8%VAT)– SIŁOWNIA

Koszt karnetu Ważność karnetu
80 zł 30 dni
130 zł 60 dni
500 zł 365 dni

- karnet upoważnia do nieograniczonej ilości wejść i czasu pobytu na siłowni

- wejście za okazaniem dowodu tożsamości

Nauka i doskonalenie pływania

- Dzieci i młodzież – 15 lekcji x 45 min – 150 zł ( w tym 8 % VAT ) w dni powszednie +bilet wstępu

-  Dzieci i młodzież – 15 lekcji x 45 min – 180 zł ( w tym 8 % VAT)  w weekendy +bilet wstępu

- Dorośli – 15 lekcji x 45 min – 200 zł ( w tym 8% VAT ) w dni powszednie+ bilet wstępu

-  Dorośli – 15 lekcji x 45 min – 230 zł ( w tym 8% VAT ) w weekendy+ bilet wstępu

- indywidualna nauka pływania – 50 zł ( w tym 23 % VAT) plus bilet wstępu

- nauka pływania dla 2 osób – 60 zł ( w tym 23 % VAT)  plus bilety wstępu

- nauka pływania dla 3 osób – 70 zł ( w tym 23 % VAT) plus bilety wstępu

Cennik karnetów (w tym 8% VAT)– PŁYWALNIA

Koszt karnetu

Ważność karnetu

Bonifikata przy zakupie biletów

Wartość karnetu po doładowaniu

60 zł

60 dni

15 %

69 zł

100 zł

90 dni

15 %

115 zł

200 zł

120 dni

20 %

240 zł

500 zł

180 dni

20%

600 zł

180 zł-IMIENNA karta stałego klienta

30 dni

Za okazaniem dowodu tożsamości. Ilość wejść nieograniczona.

800 zł-IMIENNA karta stałego klienta

180 dni

Za okazaniem dowodu tożsamości. Ilość wejść nieograniczona.

 

- wejścia karnetowe codziennie w godzinach otwarcia obiektu

- ilość godzin korzystania z basenu zależy od wartości karnetu i stawki obowiązującej w czasie korzystania z usług pływalni wg cennika

- karnety upoważniają do zakupu z przysługującą bonifikatą biletów indywidualnych: normalnych i ulgowych, oraz biletu „Senior”

-  kupujący karnet uiszcza dodatkowo kaucję w wysokości 15 zł. Kwota ta jest zwracana, gdy posiadacz karnetu odda go w stanie gwarantującym dalsze jego użytkowanie i czytelność z obydwu stron. Za karnet uszkodzony kaucja nie jest zwracana.

- Po upływie terminu ważności środki na koncie są „zamrożone” i odblokowują się dopiero po ponownej wpłacie, jednocześnie sumują się. Termin ważności karnetu  liczony jest od dnia wpłaty.

- karta stałego klienta IMIENNA – 180 zł ważna 30 dni oraz 800 zł ważna 180 dni. Ilość wejść jest nieograniczona ( za okazaniem dokumentu tożsamości )

- przy zakupie 20 karnetów w cenie 100 zł, kupujący otrzymuje jeden karnet o wartości 100 zł gratis. Dotyczy firm i instytucji.

- przy zakupie 20 karnetów w cenie 200 zł, kupujący otrzymuje jeden karnet o wartości 200 zł gratis. Dotyczy firm i instytucji.

Półkolonie (w tym 23% VAT)
 1. Cena za 10 dniowy turnus wynosi - 500 zł
 2. Cena za 5 dniowy turnus wynosi - 250 zł
Rezerwacja sauny (w tym 23% VAT)
 1. Koszt: 100 zł/60 min plus opłaty za pobyt zgodnie z cennikiem
 2. Rezerwacja na godzinę przed planowanym wejściem
 3. Rezerwacja możliwa w dni powszednie do godz. 1400
Rezerwacje (w tym 23% VAT)
 1. Rezerwacja jednego toru – 50 zł /60 min plus opłaty za pobyt zgodnie z cennikiem
 1.  Rezerwacja całego obiektu – 600 zł/60 min
 2. Rezerwacja basenu rekreacyjnego ze zjeżdżalnią i wanną z hydromasażem – 200 zł/60min
 3. Rezerwacja basenu sportowego – 250 zł/60min
Boisko Piłkarskie (w tym 23% VAT)
 1. wynajęcie boiska piłkarskiego – 150 zł/90minut
 2. wynajęcie boiska piłkarskiego – 30 zł/90 minut – dotyczy stowarzyszeń  sportowych      działającym na terenie Gminy Michałowo, pod warunkiem uzyskania zgody lub podpisania umowy z MOSiR
Wynajęcie Sali konferencyjnej (w tym 23% VAT)
 1. Wynajęcie pomieszczenia – 100 zł/3 godz. ( za każdą następną godzinę 50 zł dopłaty )
Wynajem powierzchni reklamowych (w tym 23% VAT)
L/P Rodzaj reklamy Format Okres czasu Cena brutto
1. Stand reklamowy do 2 m2 1 miesiąc 50 zł
6 miesięcy 150 zł
12 miesięcy 250 zł
2. Baner reklamowy do 2 m2 1 miesiąc 150 zł
6 miesięcy 250 zł
12 miesięcy 400 zł
3. Baner reklamowy Za każdy rozpoczęty m2 powyżej 2 m2 1 miesiąc 30 zł
6 miesięcy 50 zł
12 miesięcy 80 zł
Sekcja pływacka (w tym 8% VAT)
 1. Udział w treningach sekcji pływackiej – 80 zł/miesięcznie
Opłaty sankcyjne (w tym 23% VAT)
 1. Zagubienie lub zniszczenie paska z transponderem lub kluczem– 50 ZŁ
 2. Za wydanie duplikatu uszkodzonego karnetu – 15 ZŁ

 

Skip to content