Charytatywny Piknik Rodzinny na rzecz dzieci z autyzmem

W sobotę 21 września 2019 r. w hali Szkoły Podstawowej w Michałowie przeprowadzono IV Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Komendanta Placówki Straży Granicznej w BobrownikachGramy i Pomagamy”.  Imprezę patronatem objął Burmistrz Michałowa. W czasie rywalizacji zbierano pieniądze na rzecz Fundacji „NA NIEBIESKO”, która wspiera rodziny dzieci z autyzmem. Wpisowe do turnieju oraz wpłaty od osób wspierających tę inicjatywę (każdy uczestnik za dowolna wpłatę do puszki mógł spróbować wspaniałe smakołyki przygotowane m. in. przez nauczycieli i rodziców) zasiliły konto fundacji.

Turniej siatkówki pod hasłem „Gramy i pomagamy” zgromadził 8 drużyn. Ostateczna kolejność wygląda następująco:

  1. Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy
  2. Nadleśnictwo Supraśl
  3. Komenda Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku
  4. Placówka Straży Granicznej w Bobrownikach
  5. Komenda Miejska Policji w Białymstoku
  6. Placówka Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych
  7. Placówka Straży Granicznej w Czeremsze
  8. Nadleśnictwo Waliły

Najlepsza zawodniczka: Agnieszka Koniuch (PSG Kuźnica)

Najlepszy zawodnik: Piotr Jakubowski (PSG Bobrowniki)

Wszystkie drużyny otrzymały puchary, dyplomy a zawodnicy trzech najlepszych zespołów – medale. Najlepszej zawodniczce i zawodnikowi wręczono statuetki.

Otwarcia i zamknięcia imprezy dokonali: Komendant Miejski Policji w Białymstoku insp. Maciej Wesołowski, Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku Adam Chodziutko, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Waliły Rafał Ostaszewski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Michałowie Krystyna Wydrycka, Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowie Wioletta Gryko oraz gospodarze turnieju: Komendant Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach ppłk Grzegorz Krawiel, Z-ca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach mjr Tomasz Ciełuszecki, Burmistrz Michałowa Marek Nazarko, Z-ca Burmistrza Michałowa Konrad Sikora oraz Dyrektor MOSiR Dariusz Golak.

List do uczestników skierował Starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski. Wyraził serdeczne poparcie dla wszelkich inicjatyw, których celem jest niesienie pomocy oraz wsparcie dzieci i ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Życzył wszystkim osobom zaangażowanym powodzenia i sukcesów przy realizacji przedsięwzięcia.

Ze względu na nie najlepsza pogodę większa część imprezy odbyła się wewnątrz szkoły. Na zewnątrz można było zobaczyć tresurę psów, samochód bojowy OSP w Michałowie. Nie bojący się mżawki używali sobie na dmuchańcach. Zbyt niski pułap chmur uniemożliwił przybycie na imprezę śmigłowca Straży Granicznej. Ale co się odwlecze….

Dodatkowo była wystawiona puszka na pływalni i za wrzucenie dowolnej kwoty można było otrzymać dodatkową godzinę gratis.

Była to wspaniała zabawa, sportowa rywalizacja na wysokim poziomie, ale przede wszystkim pomoc potrzebującym. Dziękujemy Kasi i Irkowi z PSG Bobrowniki za wspaniały pomysł i współpracę oraz wszystkim darczyńcom przedmiotów na loterię fantową.

Skip to content