EGZAMIN NA KARTĘ PŁYWACKĄ

MOSiR w Michałowie Organizuje egzamin na kartę pływacką

Kartę pływacką może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący:

– przepłynięcie w wodzie stojącej 200 m w dowolny sposób i w dowolnym czasie, w tym przynajmniej 50 m na plecach, albo przepłynięcie z prądem wody 400 m w dowolnym czasie i w dowolny sposób, w tym przynajmniej 100 m na plecach,

– skok do wody z wysokości co najmniej 0,7 m,

– przepłynięcie pod lustrem wody przynajmniej 5 m w wodzie stojącej lub 15 m z prądem wody – start z wody.

 

Karta pływacka osoby niepełnoletniej ważna jest po poświadczeniu przez jednego z rodziców lub prawnego opiekuna. Poświadczenie to następuje przez złożenie podpisu na karcie pływackiej.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 7 189 424 lub u instruktora pływania-  Ratownika WOPR Szymona Sawickiego.

D

Skip to content