KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY II TURNIEJU O PUCHAR BURMISTRZA MICHAŁOWA

turniej szachowy

POBIERZ ZGŁOSZENIE: szachy_zgloszenie

I.CEL ZAWODÓW:

 • Popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Wyłonienie najlepszych zawodników turnieju i najlepszego zawodnika Gminy Michałowo
 • Promocja Gminy Michałowo

II. ORGANIZATORZY:

III. TERMIN I MIEJSCE:

 • 23.04.2016r. (sobota), godzina 10:00
 • GOK Michałowo; ul. Białostocka 19

IV. UCZESTNICY:

 • Wszyscy chętni niezależnie od rankingu i miejsca zamieszkania

V. ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenia w formie uproszczonej (do 20 kwietnia do godziny 15:00) , poprzez wysłanie na adres email: sekretariatmosir@michalowo.eu   następujących danych: imię, nazwisko, adres zameldowania

(podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacji regulaminu będzie możliwa bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju)

 • Zgłoszenia przyjmuje MOSiR w Michałowie (portiernia pływalni) do dnia 20 kwietnia br. do godziny 15.00 (wzór znajduje się poniżej). następujących danych: imię, nazwisko, adres zameldowania
 • Zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania się mailowo na adres: sekretariatmosir@michalowo.eu lub pocztą tradycyjną: MOSiR, ul. Sienkiewicza 21A, 16-050 Michałowo
 • Limit miejsc wynosi 40 zawodników, w przypadku zgłoszenia większej ilości osób obowiązuje kolejność zgłoszeń
 • Potwierdzenie udziału u sędziego na miejscu do godziny 9:50

VI. SYSTEM GRY:

 • Szwajcarski na dystansie 7 rund

VII. TEMPO GRY:

 • 15 minut na zawodnika (bez czasu dodawanego)

VIII. PUNKTACJA DODATKOWA:

 • Średni Buchholz
 • Pełny Buchholz
 • Progresja

IX. WPISOWE:

 • brak

X. NAGRODY:

 • Puchary dla trzech najlepszych zawodników turnieju (miejsca I-III)
 • Puchar dla najlepszego zawodnika Gminy Michałowo
 • Każdy uczestnik otrzyma dyplom

XI. SPRAWY RÓŻNE:

 • W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.
 • Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich.
 • Zawodnicy pełnoletni oraz rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich zgłaszając udział w zawodach automatycznie wyrażają zgodę na publikację wizerunku.
 • Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego zawodów (w zakresie przepisów gry). oraz na stronie
 • Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.
 • Wyniki turnieju będzie można znaleźć na stronie www.akademia-gambit.ploraz na stronie  www.mosirmichalowo.eu

Łukasz Suchowierski

Skip to content