Na zdrowie!

Bia³ystok, 11 stycznia 2008

8 czerwca br. mieszkańcy gminy Michałowo mieli możliwość zbadać stan swego zdrowia. W Ośrodku Zdrowia na długo przed oficjalnym rozpoczęciem pobierania krwi ustawiły się kolejki chętnych i cztery pielęgniarki ( Jola Gryko, Jola Gryniewicz, Basia Nikołajuk i Ala Kazberuk) uwijały się jak w ukropie. Tego dnia można było wykonać pełna morfologię krwi, ustalić poziom cholesterolu, PSA i TSH. Przyjęto krew od 79 pacjentów (za badania połowę kwoty ponosili pacjenci, zaś drugą połowę pokrywała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).Dodatkowo bezpłatnie można było zmierzyć ciśnienie tętnicze i ustalić poziom cukry we krwi.

 Obok byłego budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Michałowskiego kobiety mogły wykonać badania mammograficzne. Skorzystało z nich 58 osób.

Wydaje się nam, że jest to cenna inicjatywa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji poparta środkami z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wsparciem Burmistrza Michałowa Marka Nazarko i powinna być kontynuowana w latach następnych.

D

Skip to content