Badania wody

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, publikujemy wyniki badań próbek wody basenowej dokonywane przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o

Zbiorcza ocena roczna Pływalni „Na Fali” MOSiR w Michałowie za okres 02.06.2019-31.12.2020r. (PDF)

Zbiorcza ocena roczna Pływalni „Na Fali” MOSiR w Michałowie za okres 01.01.2021-31.12.2021r. (PDF)

Zbiorcza ocena wody w pływalni – roczna za rok 2022

Zbiorcza ocena wody w pływalni – roczna za rok 2023

 

BADANIA WODY W PŁYWALNI

SB_138646_12_2021 MOSiR w Michałowie

SB_138648_12_2021 MOSiR w Michałowie

SB_138649_12_2021 MOSiR w Michałowie

SB_138650_12_2021 MOSiR w Michałowie

SB_142408_12_2021 MOSiR w Michałowie

SB_142411_12_2021 MOSiR w Michałowie

SB_145584_12_2021 MOSiR w Michałowie

SB_145586_12_2021 MOSiR w Michałowie

Informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – wrzesień, pździernik, listopad 2021

Sezonowa ocena jakości wody kąpieliska -22.11.2021

SB_125088_11_2021 MOSiR w Michałowie

SB_132662_11_2021 MOSiR w Michałowie

SB_133088_11_2021 MOSiR w Michałowie

SB_133090_11_2021 MOSiR w Michałowie

SB_108468_10_2021 MOSiR w Michałowie

SB_108469_10_2021 MOSiR w Michałowie

SB_108470_10_2021 MOSiR w Michałowie

SB_108471_10_2021 MOSiR w Michałowie

SB_111664_10_2021 MOSiR w Michałowie

SB_111665_10_2021 MOSiR w Michałowie

Opinia PPIS z 28.09.2021

SB_96118_09_2021 MOSiR w Michałowie

SB_96119_09_2021 MOSiR w Michałowie

SB_96120_09_2021 MOSiR w Michałowie

SB_96122_09_2021 MOSiR w Michałowie

SB_99405_09_2021 MOSiR w Michałowie

SB_99407_09_2021 MOSiR w Michałowie

470745-21-SOK-MOSIR MICHAŁOWO-pl

Opinia PPIS z 31.08.2021

Opinia z 20.07.2021

SB_72712_07_2021 MOSiR w Michałowie

SB_72711_07_2021 MOSiR w Michałowie

428131-21-SOK-MOSIR MICHAŁOWO-pl

SB_62982_06_2021 MOSiR w Michałowie

SB_62983_06_2021 MOSiR w Michałowie

SB_62984_06_2021 MOSiR w Michałowie

SB_56238_06_2021 MOSiR w Michałowie

SB_56240_06_2021 MOSiR w Michałowie

SB_56243_06_2021 MOSiR w Michałowie

SB_56245_06_2021 MOSiR w Michałowie

SB_48649_05_2021 MOSiR w Michałowie

SB_48647_05_2021 MOSiR w Michałowie

SB_48029_05_2021 MOSiR w Michałowie

SB_45248_05_2021 MOSiR w Michałowie

SB_45247_05_2021 MOSiR w Michałowie

SB_45245_05_2021 MOSiR w Michałowie

SB_42140_05_2021 MOSiR w Michałowie

SB_41581_05_2021 MOSiR w Michałowie

SB_41579_05_2021 MOSiR w Michałowie

SB_15926_03_2021 MOSiR w Michałowie

SB_15927_03_2021 MOSiR w Michałowie

SB_15928_03_2021 MOSiR w Michałowie

SB_20977_03_2021 MOSiR w Michałowie

SB_20979_03_2021 MOSiR w Michałowie

SB_20980_03_2021 MOSiR w Michałowie

SB_20981_03_2021 MOSiR w Michałowie

SB_24339_03_2021 MOSiR w Michałowie

SB_24340_03_2021 MOSiR w Michałowie

SB_26969_03_2021 MOSiR w Michałowie

SB_12965_02_2021 MOSiR w Michałowie

SB_12966_02_2021 MOSiR w Michałowie

SB_12967_02_2021 MOSiR w Michałowie

SB_12968_02_2021 MOSiR w Michałowie

Informacja PPIS w Białymstoku z dnia 017.02.2021 w sprawie parametrów wody w nieckach basenowych

SB_10617_02_2021 MOSiR w Michałowie

SB_02349_01_2021 MOSiR w Michałowie

SB_06628_02_2021 MOSiR w Michałowie

SB_06629_02_2021 MOSiR w Michałowie

SB_06630_02_2021 MOSiR w Michałowie

SB_02346_01_2021 MOSiR w Michałowie

SB_02347_01_2021 MOSiR w Michałowie

SB_02348_01_2021 MOSiR w Michałowie

SB_00925_01_2020 Michałowo Miejski_23302

SB_00928_01_2020 Michałowo Miejski_23302

SB_00929_01_2020 Michałowo Miejski_23302

SB_00930_01_2020 Michałowo Miejski_23302

SB_21444_03_2020 MOSiR w Michałowie

SB_21445_03_2020 MOSiR w Michałowie

SB_21446_03_2020 MOSiR w Michałowie

SB_21447_03_2020 MOSiR w Michałowie

SB_54129_06_2020 MOSiR w Michałowie

SB_54130_06_2020 MOSiR w Michałowie

SB_54132_06_2020 MOSiR w Michałowie

SB_54133_06_2020 MOSiR w Michałowie

SB_54135_06_2020 MOSiR w Michałowie

SB_68225_07_2020 MOSiR w Michałowie

SB_68226_07_2020 MOSiR w Michałowie

SB_68227_07_2020 MOSiR w Michałowie

SB_68228_07_2020 MOSiR w Michałowie

SKSERO MOSi20071407230

SB_72666_07_2020 MOSiR w Michałowie

SB_72668_07_2020 MOSiR w Michałowie

SB_72817_07_2020 MOSiR w Michałowie

SB_72818_07_2020 MOSiR w Michałowie

SB_72819_07_2020 MOSiR w Michałowie

SB_78593_08_2020 MOSiR w Michałowie

SB_81593_08_2020 MOSiR w Michałowie

SB_81594_08_2020 MOSiR w Michałowie

SB_81595_08_2020 MOSiR w Michałowie

SB_81596_08_2020 MOSiR w Michałowie

SB_81597_08_2020 MOSiR w Michałowie

SB_81598_08_2020 MOSiR w Michałowie

SB_81599_08_2020 MOSiR w Michałowie

SB_84484_08_2020 MOSiR w Michałowie

SB_84485_08_2020 MOSiR w Michałowie

SB_84486_08_2020 MOSiR w Michałowie

SB_92991_09_2020 MOSiR w Michałowie

SB_92992_09_2020 MOSiR w Michałowie

SB_92993_09_2020 MOSiR w Michałowie

SB_93075_09_2020 MOSiR w Michałowie

SB_97249_09_2020 MOSiR w Michałowie

SB_97252_09_2020 MOSiR w Michałowie

SB_99881_09_2020 MOSiR w Michałowie

SB_99882_09_2020 MOSiR w Michałowie

SB_99883_09_2020 MOSiR w Michałowie

SB_105381_10_2020 MOSiR w Michałowie

SB_105382_10_2020 MOSiR w Michałowie

SB_105383_10_2020 MOSiR w Michałowie

SB_105384_10_2020 MOSiR w Michałowie

SB_108109_10_2020 MOSiR w Michałowie

SB_108112_10_2020 MOSiR w Michałowie

SB_111809_10_2020 MOSiR w Michałowie

SB_111811_10_2020 MOSiR w Michałowie

SB_111812_10_2020 MOSiR w Michałowie

SKSERO MOSi20111810210

SB_118248_11_2020 MOSiR w Michałowie

SB_121556_11_2020 MOSiR w Michałowie

SB_121557_11_2020 MOSiR w Michałowie

SB_121558_11_2020 MOSiR w Michałowie

SB_121559_11_2020 MOSiR w Michałowie

SB_121560_11_2020 MOSiR w Michałowie

SB_123424_11_2020 MOSiR w Michałowie

SB_123427_11_2020 MOSiR w Michałowie

SB_123429_11_2020 MOSiR w Michałowie

SB_139441_12_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_139442_12_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_139443_12_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_139444_12_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_143131_12_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_143132_12_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_131293_11_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_131290_11_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_131289_11_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_127856_11_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_127855_11_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_127851_11_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_127850_11_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_127849_11_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_126825_11_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_118823_10_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_118822_10_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_118821_10_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_111969_10_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_111968_10_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_111967_10_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_111966_10_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_105555_09_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_105554_09_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_103464_09_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_103463_09_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_98909_09_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_98908_09_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_98907_09_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_98906_09_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_88595_08_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_88594_08_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_88593_08_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_88592_08_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_88591_08_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_84900_08_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_90924_08_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_90923_08_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_90922_08_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_88595_08_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_88594_08_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_88593_08_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_88592_08_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_88591_08_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_84900_08_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_80413_07_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_80412_07_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_64580_06_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_64579_06_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_64578_06_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_64402_06_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_64401_06_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_52157_05_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_52155_05_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_52150_05_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_52148_05_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_52147_05_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_52145_05_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_52142_05_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_52141_05_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_47921_05_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_41291_04_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_40439_04_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_37154_04_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_37150_04_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_37149_04_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_37148_04_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_30225_03_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_30145_03_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_30143_03_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_30225_03_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_30145_03_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_30143_03_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_29723_03_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_28652_03_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_25623_03_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_25621_03_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_25619_03_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_25616_03_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_16147_02_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_16145_02_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_16142_02_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_06046_01_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_06045_01_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_05124_01_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_05123_01_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_02192_01_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_02191_01_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_02190_01_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_02189_01_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_02189_01_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_02189_01_2019 Michałowo Miejski_23302

SB_116748_11_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_116747_11_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_116746_11_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_116745_11_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_116744_11_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_116743_11_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_92662_09_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_92659_09_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_92653_09_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_89314_09_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_89313_09_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_86697_09_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_86696_09_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_86695_09_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_86694_09_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_67126_07_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_67120_07_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_64140_07_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_64139_07_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_64138_07_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_64137_07_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_33691_04_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_33690_04_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_33689_04_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_24672_03_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_24673_03_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_24674_03_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_19619_03_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_19620_03_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_19622_03_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_19623_03_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_12416_02_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_12415_02_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_12414_02_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_12413_02_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_12412_02_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_09731_02_2018 Michałowo Miejski_23302

SB_03287_01_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_128418_12_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_128417_12_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_126857_12_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_122256_12_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_122255_12_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_122242_12_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_122241_12_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_115777_11_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_115775_11_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_115774_11_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_114206_11_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_114205_11_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_114204_11_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_114203_11_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_114202_11_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_111680_11_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_102162_10_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_102161_10_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_102083_10_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_98704_10_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_98703_10_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_95208_10_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_95207_10_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_95206_10_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_95205_10_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_78973_08_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_78972_08_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_78971_08_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_77517_08_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_77516_08_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_77515_08_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_77514_08_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_77513_08_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_75092_08_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_70438_07_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_70437_07_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_65594_07_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_65593_07_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_63513_07_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_63511_07_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_63507_07_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_63502_07_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_53684_06_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_53685_06_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_50785_06_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_50784_06_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_50783_06_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_50782_06_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_43313_05_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_43312_05_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_43311_05_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_43247_05_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_40504_05_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_40503_05_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_40502_05_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_40501_05_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_40500_05_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_38767_05_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_29177_04_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_29176_04_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_29172_04_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_28887_04_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_24234_03_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_24027_03_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_24026_03_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_21474_03_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_21473_03_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_21472_03_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_19893_03_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_14083_02_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_14082_02_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_14080_02_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_11978_02_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_11977_02_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_11976_02_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_11975_02_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_11974_02_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_11973_02_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_04176_01_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_04175_01_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_03290_01_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_03289_01_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_03288_01_2017 Michałowo Miejski_23302

SB_43439_07_2016 Michałowo Miejski_23302

sb_93471_12_2016-michalowo-miejski_23302

sb_93470_12_2016-michalowo-miejski_23302

sb_93469_12_2016-michalowo-miejski_23302

sb_91170_12_2016-michalowo-miejski_23302

sb_91169_12_2016-michalowo-miejski_23302

sb_91168_12_2016-michalowo-miejski_23302

sb_91167_12_2016-michalowo-miejski_23302

sb_85505_11_2016-michalowo-miejski_23302

sb_85504_11_2016-michalowo-miejski_23302

sb_85503_11_2016-michalowo-miejski_23302

sb_84160_11_2016-michalowo-miejski_23302

sb_84158_11_2016-michalowo-miejski_23302

In order to hire law essay writing service a expert essay writer, students should complete a custom job application.

sb_84155_11_2016-michalowo-miejski_23302

sb_84153_11_2016-michalowo-miejski_23302

sb_81616_11_2016-michalowo-miejski_23302

sb_81615_11_2016-michalowo-miejski_23302

sb_75672_10_2016-michalowo-miejski_23302

sb_75670_10_2016-michalowo-miejski_23302

sb_75668_10_2016-michalowo-miejski_23302

sb_68224_10_2016-michalowo-miejski_23302

sb_68223_10_2016-michalowo-miejski_23302

sb_68222_10_2016-michalowo-miejski_23302

sb_68221_10_2016-michalowo-miejski_23302

sb_63642_09_2016-michalowo-miejski_23302

sb_63641_09_2016-michalowo-miejski_23302

sb_63640_09_2016-michalowo-miejski_23302

sb_61941_09_2016-michalowo-miejski_23302

sb_61939_09_2016-michalowo-miejski_23302

sb_59389_09_2016-michalowo-miejski_23302

sb_59388_09_2016-michalowo-miejski_23302

sb_59387_09_2016-michalowo-miejski_23302

sb_59384_09_2016-michalowo-miejski_23302

SB_54474_08_2016 Michałowo Miejski_23302

SB_54473_08_2016 Michałowo Miejski_23302

SB_54472_08_2016 Michałowo Miejski_23302

SB_53834_08_2016 Michałowo Miejski_23302

SB_53833_08_2016 Michałowo Miejski_23302

SB_53832_08_2016 Michałowo Miejski_23302 S

B_53831_08_2016 Michałowo Miejski_23302

SB_53830_08_2016 Michałowo Miejski_23302

SB_53829_08_2016 Michałowo Miejski_23302

SB_53073_08_2016 Michałowo Miejski_23302

SB_53072_08_2016 Michałowo Miejski_23302

SB_46627_07_2016 Michałowo Miejski_23302

SB_46626_07_2016 Michałowo Miejski_23302

SB_46625_07_2016 Michałowo Miejski_23302

SB_44191_07_2016 Michałowo Miejski_23302

SB_44190_07_2016 Michałowo Miejski_23302

SB_43442_07_2016 Michałowo Miejski_23302

SB_43441_07_2016 Michałowo Miejski_23302

SB_43440_07_2016 Michałowo Miejski_23302

BADANIA WODY W KĄPIELISKU