csdcsd

 

Dnia 10.02.2016 roku o godz. 19.00 w Szkole Podstawowej w Michałowie odbędzie się Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego Michałowo.

Porządek obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego zebrania
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności w poprzedniej kadencji.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
  6. Wybór Zarządu KS Michałowo
  7. Wybór Komisji Rewizyjnej KS Michałowo
  8. Wolne wnioski.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd KS Michałowo

Skip to content